Okolice zamku

W okolicach Zamku Świny

Kościół św. Mikołaja

Tuż obok zamkowych murów stoi biały, z zewnątrz niepozorny budynek kościółka p. w. św. Mikołaja, który był kiedyś prywatną świątynią właścicieli zamku. Romańsko-gotycki kościół zamkowy, bę­dą­cy naj­star­szą za­cho­wa­ną wiej­ską świą­ty­nią na Śląs­ku, wzmian­ko­wa­ną w 1313 ro­ku ja­ko ko­ściół w Świ­nie, przebudowywany i powiększany w 1570 i 1860, remontowany w latach 1977-1978 i 1986. Jest kościołem murowanym, jednonawowym kościółkiem z prezbiterium na planie zbliżonym do kwadratu, z wieżą od zachodu oraz dostawionymi od północy kaplicą i zakrystią, nakryty dachem dwuspadowym. We wnętrzu kościoła zachowało się wyposażenie pochodzące z końca XVI w, m.in. malowane stalle, nagrobki rodziny Świnków z XVI w. i epitafium Jana Zygmunta Świnki z 1664 r.

Pamiątkowy kamień 900-lecia Świn

Kamień postawiony 5 lipca 2008r przy okazji świętowania 900lecia istnienia zamku i wsi Świny

Pomnik poległych żołnierzy

Pamięci mieszkańców Świn poległych w I wojnie Światowej. Na pomniku znajduje się tablica z nazwiskami 15 poległych żołnierzy w okresie od 28.08.1914 do 18.08.1918.

Kilkusetletnia aleja lipowa

Idąc z parkingu w stronę Zamku, przechadzamy się piękną, zabytkową aleją lipowa, która prawdopodobnie pamięta ostatni panujący ród Świnków na Świnach. Aleja prowadzi do budynku bramnego i wejścia do Zamku.

Punkt widokowy przy zamku

Około 200 metrów na południe od zamku Świny na zboczach wzgórza znajduje się urwisko skalne, które służy za punkt widokowy. Z tego miejsca rozpościerają się piękne widoki na urokliwą miejscowość Świny, zabytkowy Bolków oraz położony tam na Wzgórze Zamkowym – średniowieczny zamek. Dodatkowo na horyzoncie majaczą liczne masywy górskie, piękne lasy i wzgórza.

Przystań na szlaku wygasłych wulkanów

Trawiasty parking z pięknym widokiem na Zamek Świny i okolice. Miejsce idealne na piknik. Na terenie parkingu są ławy, miejsce ogniskowe oraz śmietniki.

Kamieniołom ryolitów nad Wolbromkiem

Jeden z kamieniołomów z którego pobierany był surowiec do budowy murów zamkowych w Świnach i domów gospodarczych w okolicznych miejscowościach.