O nas

Zamek w Świnach

O nas

Spółka Zamek Świny Sp. z o.o. powstała w 2021 roku w celu rewitalizacji, zagospodarowania oraz przystosowanie do nowych funkcji zamku Świny. Przedstawiamy poniżej nasze intencje i główne cele, jakie przyświecają nam przy prowadzeniu naszej działalności.

Fundamentem naszego przedsięwzięcia jest dzielenie pasji, jaką jest zamiłowanie do zabytków i historii, szczególnie do historii Polski, średniowiecza, legend i opowieści o rycerzach oraz czasów, w których żyli. Łączy nas również fascynacja pięknem krajobrazów Dolnego Śląska i wyjątkowość dawnej architektury tych ziem. Mamy wizję aby tchnąć życie w zamek Świny, który od wielu stuleci pozostaje w ruinie i przywrócić mu dawny wygląd oraz wskrzesić w jego murach atmosferę dawnych czasów.

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie tego wspaniałego zabytku przed dalszą destrukcją i dewastacją. Przy odbudowie pragniemy w maksymalnym stopniu zachować zabytkową substancję obiektu oraz zaadoptować zamek do funkcji, która z jednej strony będzie wyjątkową atrakcją turystyczną, a z drugiej da możliwość utrzymania zamku w przyszłości, aby nie groził mu powrót do stanu ruiny i zapomnienia. Mamy ambicję, aby proces rewitalizacji obiektu był w przyszłości wzorem dla innych inwestorów, którzy chcieliby się poświęcić ratowaniu zaniedbanych zabytków.

To wspólne przedsięwzięcie jest przede wszystkim realizacją naszych marzeń i potrzeby angażowania się w coś wyjątkowego, w realizację czegoś nie tylko dla nas, ale również dla społeczności lokalnej i potomności. Łączy nas pasja oraz determinacja i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu, bez względu na bariery i wyzwania. Nasze działania będą propagować zamiłowanie do Ojczyzny, jej historii, dorobku kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem innych narodów, ich wrażliwości historycznej i prawa do kultywowania swojej spuścizny dziejowej. Ziemia śląska na której przed wiekami wybudowano zamek Świny od ponad tysiąca lat jest miejscem krzyżowania się, współistnienia, czasami współpracy, a czasami niestety również walki, narodów polskiego, czeskiego i niemieckiego.

W naszych działaniach będziemy dążyć do tego aby zamek był nie tylko atrakcją turystyczną i miejscem pracy dla okolicznej ludności, ale również, żeby nasza firma podejmowała lokalne inicjatywy charytatywne, wspierające realizację działań prospołecznych Gminy Bolków i jej społeczności.